Pátek 10. června bude patřit Noci kostelů. Mnichovohradišťská římskokatolická farnost při této příležitosti otevře v čase mezi 18. a 22. hodinou řadu svatostánků, o které pečuje. Půjde o kostely v Mnichově Hradišti, Klášteře, Mohelnici, Mukařově, Kněžmostě, Bosni, Březině, Dolní Krupé, Loukově (součástí kostela Nejsvětější Trojice je knížecí rohanská hrobka), Solci, Všeni a Sezemicích a o kaple ve Žďáru, Korytech a na Klokočce. Více na www.dekanstvimh.cz, facebooku Farnost Mnichovo Hradiště, tel. 736 148 567 a na plakátu ZDE.

K akci se vedle farnosti připojuje také Jednota bratrská, která od 18 hodin zve veřejnost k návštěvě Volnočasového centra v Zámecké ulici. Navštívit tu můžete dílnu známého truhlářského kroužku a obdivovat zde výrobky i nástroje na zpracování dřeva, můžete se zúčastnit kvízu o ceny, prohlédnout si fotografie z života místní Jednoty bartrské a také vyslechnout přednášku ThMgr. Šimona Dvořáka, který nabídne pohled do historie Jednoty bratrské skrze osobnost Jana Amose Komenského, jehož 430. výročí narození si letos připomínáme a který byl posledním biskupem původní Jednoty bratrské.