Chceme, aby naše město bylo co nejhezčí, s výborným zázemím pro jeho občany. Snažíme se proto získávat finance z různých zdrojů, dotací národních i evropských. Přesto nedokážeme na vše sehnat peníze z veřejných zdrojů. Může to být vaše společnost nebo vy, kdo přispěje k tomu, aby bylo Mnichovo Hradiště a jeho místní části zase o kus lepším místem k životu. Podpořit můžete jak město Mnichovo Hradiště, tak školy, školky, spolky, nebo další městské instituce. Připravili jsme proto několik tipů, jak přispět na dobrou věc. Za váš dar samozřejmě vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Velmi děkujeme!

Za tým vašeho města Mnichovo Hradiště

Ondřej Lochman, starosta města

 

Tipy na dobrou věc

Pokud jste si vybrali dobrou věc, ale náklady jsou příliš vysoké, lze dle domluvy přispět jen částí nákladů.

Vybavení hasičské jednotky

Zásahové hasičské komplety, 60-300 tis. Kč

Dobrovolní hasiči zachraňují majetek, přírodu i životy, každý výjezd může znamenat nebezpečí i pro ně samotné, a proto potřebují co nejlepší zásahové obleky. V současné době potřebujeme 5 obleků. Zásahový komplet pro jednu osobu obsahuje kabát, kalhoty, opasek, spodní prádlo, obuv, přilbu, kuklu a stojí cca 60 tis. Kč.

Dříve získané dary: Děkujeme firmě ACL Automotive s.r.o. za dva zásahové komplety a pěnidlo do cisterny v celkové ceně 227 942 Kč.

Vybavení a provoz městské policie

Nákup krmiv pro odchycené psy, 5 tis. Kč/rok

Městská policie ročně odchytí 20-40 toulavých psů. Pejsky se snažíme navrátit jejich majitelům, nebo najít přes sociální sítě majitele nového. Doté doby jsou pejsci v kotci. Když se nám vlastními silami nepovede nového páníčka najít, tak zvíře předáváme do útulku. Na dobu, kdy jsou pejsci v kotci, můžete přispět na jejich krmivo.

Obnova veřejných prostor města

Lavička Václava Havla, 5-350 tis. Kč

Václav Havel, spisovatel, myslitel, disident a státník, jedna z nejvýznamnějších osobností novodobých československých a českých dějin, zatím nemá v Mnichově Hradišti zřetelnou připomínku. Více než třicet let po sametové revoluci a osm let po jeho smrti bychom to rádi změnili. Lavička Václava Havla v podobě dvojice křesel spojených kulatým stolem, jehož středem prorůstá kmen stromu, bude umístěna v parku u nádraží, v tzv. „Tyršových sadech“. Vznikne tak místo, kde si budeme moci připomínat odkaz našeho pana prezidenta, kterým je mimo jiné i „ochota sednout si za jeden stůl a hovořit spolu“.

Více informací najdete na stránkách připravované investice: Lavička Václava Havla

Obnova Lidické růže a jejího okolí, 5-150 tis. Kč

Lidice byly vyhlazeny nacistickým režimem 10. června 1942 v rámci kolektivního trestu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. V roce 1984 vznikl na křižovatce ulic Obránců míru a Lidická v Mnichově Hradišti jako připomínka válečné krutosti a jejích nevinných obětí malý vodotrysk ve tvaru bronzové „Lidické růže“. Kolem něj byl vysázen záhon s živými růžemi, které byly dovezeny z Lidic. V 90. letech však kdosi Lidickou růži odcizil a prostranství postupně zpustlo. V roce 2022 si připomeneme 80. výročí vyhlazení Lidic a rádi bychom u jeho příležitosti prostranství obnovili. Pracovníkům městského muzea se podařilo vypátrat autora Lidické růže, který má dodnes její sádrovou kopii. Zadali jsme výrobu nového vodotrysku. Upravíme okolní prostranství, vybavíme ho novým mobiliářem, zelení, záhonem lidických růží a mlatovým chodníčkem.

Více informací najdete na stránkách připravované investice: Lidická růže

Dříve získané dary: Děkujeme společnosti MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. za dar ve výši 100 tis. Kč, nadaci Horsch Stiftung za dar ve výši 75 tis. Kč, společnosti LASAK s.r.o. za dar ve výši 20 tis. Kč a společnosti ECOGLASS, a.s. za dar ve výši 10 tis. Kč na obnovu Lidické růže.

Dopravní hřiště, 50-500 tis. Kč

Již přes 25 let chybí mnichovohradišťským školákům prostor, kde by se naučili základy dopravních dovedností. Musejí proto dojíždět do Mladé Boleslavi. Rozhodli jsme se to změnit a od září 2020 obnovíme provoz na dopravním hřišti. Darované prostředky využijeme na opravu povrchu a dešťové kanalizace, oplocení a zabezpečení hřiště, dopravní značení a mobiliář, nákup kol a přileb.

Více informací najdete na stránkách připravované investice: Obnova dětského dopravního hřiště v Mnichově Hradišti

Dříve získané dary: Děkujeme společnosti ŠKODA AUTO a.s. za souhrnné dary ve výši 144 tis. Kč a Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO za dar ve výši 600 tis. Kč na rekonstrukci dopravního hřiště.

Rekonstrukce dětského zdravotního střediska, 200 tis. Kč

Budovu dětského zdravotního střediska zná bez nadsázky každý Hradišťák – buď jako dětský pacient nebo jako rodič či prarodič, který tam chodí se svými ratolestmi. Plánované úpravy zahrnují nátěr fasády, ale především úpravy interiéru (modernizace čekárny, nový informační systém, elektroinstalace ad.). Zdravotní středisko tak získá veselejší a příjemnější vzhled, aby se v čekárnách děti cítily co nejlépe.

Židovský hřbitov, 500 tis. Kč

Po staletí pomáhali židovští obyvatelé „psát“ bohatou historii Mnichova Hradiště. Tato kapitola se bohužel s druhou světovou válkou téměř uzavřela. Ani v letech následujících jsme se k židovskému odkazu nechovali vždy nejlépe. Rádi bychom obnovili zarostlý a navážkou zaplněný prostor bývalého židovského hřbitova a udělali z něj důstojné pietní místo. Vybudujeme cestičky, vysázíme nové stromy a keře, vytvoříme nový památník a informační panel. Vznikne místo k posezení a meditaci s vyhlídkou na řeku Jizeru. Bude také připomínkou našich bývalých spoluobčanů, jejich velkých chvílí, i těch, kterých se v budoucnu musíme vyvarovat.

Dříve získané dary: Děkujeme Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO za dar ve výši 200 tis. Kč na přípravu obnovy židovského hřbitova.

Údržba cest a alejí v krajině, 5-50 tis. Kč

V posledních letech obnovujeme tradiční propojení mezi městem a vesnicemi na našem katastru pro pěší a cyklisty. Zároveň zde vysazujeme stromořadí a zakládáme tak krajinné prvky, které obohacují naše bezprostřední okolí. Bez pravidelné údržby cest (terénní úpravy, sečení) a následné péče o stromy (prořez, zalévání) by však tato práce brzy přišla vniveč.

Dříve získané dary: Děkujeme společnosti ŠKODA AUTO a.s. za dar ve výši 70 tis. Kč, společnosti STAVOTRANS, s.r.o. za dar ve výši 50 tis. Kč, společnosti Stavokombinát Invest s.r.o.za dar ve výši 40 tis. Kč, jednomu individuálnímu dárci, který si nepřál zveřejnit své jméno, za dar ve výši 30 tis. Kč, společnosi HBPO CZECH s.r.o. za dar ve výši 20 tis. Kč  a dalším místním firmám, spolkům, rodinám a jednotlivcům za dary v celkové výši více než 88 tis. Kč na podporu vzniku, oživení a údržby třešňové aleje od zámku do Hoškovic, viz www.mnhradiste.cz/tresnovka.

Rozšíření sbírek muzea

Oprava historického kočáru, 300 tis. Kč

Muzeum se snaží zachovat naši historii, k tomu patří i opravy historických předmětů. Od soukromého dárce jsme získali historický kočár. Ten se povedlo zachránit z rozpadlého statku. Nyní ale potřebuje opravit do původní podoby. Využíván pak může být i na městských slavnostech a jiných veřejných akcích, aby si jej mohli vyzkoušet, nebo se jím pokochat, občané města.

Vybavení a akce Klubu Mnichovo Hradiště

Vybavení kina pro přednášky a diskuze, 40 - 450 tis. Kč

Sedět v potemnělém sále a nechat se plně v táhnout do děje na stříbrném plátně se někdy poštěstilo mnohým z nás. Ještě nedávno se zdálo, že vzhledem k rozvoji domácí audiovizuální techniky kinům zvoní umíráček. Tento rozvoj však umožnil dostat nejnovější filmy ve vysoké kvalitě i do kin v malých městech jako je Mnichovo Hradiště. A návštěvnost láme rekordy. Naše kino však není určeno jen filmovým divákům. Poskytuje také prostor pro přednášky, veřejné diskuze či společenské akce. I proto do něj potřebujeme pořídit skládací a barové stoly, či audiotechniku pro přednášky. Nutná je také oprava opony.

Modernizace techniky a pódia v divadle, 300 tis - 5 mil. Kč

Historie městského divadla je pevně spjata s činností ochotníků z divadelního spolku Tyl. Ochotníci stáli u jeho vzniku v letech 1891-1892 a velké úspěchy slaví se svými inscenacemi i téměř po 130 letech. Malé divadelní pódium navíc přitahuje i věhlasné komorní divadelní scény či hudební tělesa. Ani divadelní sál se však neobejde bez modernizace – aktuálně potřebujeme vyměnit audiotechniku a vzduchotechniku, osvětlení a podlahu pódia vč. forbíny. Pro financování rekonstrukce divadla hledáme strategického partnera.

Podpora kulturních a společenských akcí, 5-100 tis. Kč

Každý rok město spolu s místními institucemi a spolky pořádá desítky kulturních akcí, jako jsou reprezentační ples města, letní kino, Sousedská slavnost, rozsvícení vánočního stromu, vánoční jarmark, Mikuláš, adventní koncerty. Velké osobní nasazení zaměstnanců a mnoha dobrovolníků však nestačí. Pro každou akci proto hledáme hlavního i další finanční partnery. Přispět je možné na zajištění podia, ozvučení, mobilních plotů a WC, nebo na konkrétní hudební či taneční vystoupení.

Vybavení mateřských a základních škol

Mlhoviště na hřiště Mateřské školy Jaselská, 150 tis. Kč

Mateřskou školu Jaselská navštěvuje 132 dětí ve věku 2 až 6 let. Pokud to počasí dovolí, patří k jejich největším radostem pobyt na krásné školní zahradě, kde v létě tráví v podstatě celý den. V posledních letech jim ale pobyt venku ztrpčují horké dny s tropickými teplotami. Proto školka chce vybudovat mlhoviště – zařízení, které vodou ochlazuje vzduch a nabízí možnost pro dětské „cachtání“ a další radovánky.

Vybavení odborné učebny pro výuku fyziky na Základní škole Sokolovská, 200 tis. Kč

Protože si uvědomujeme důležitost technického vzdělávání žáků pro budoucí uplatnění na pracovním trhu, usilujeme v našich školách o kvalitní a moderní výuku v této oblasti. V roce 2019 se Základní škole Sokolovská podařilo zrekonstruovat odbornou učebnu fyziku a chemie. To, co se ale stále nedostává, jsou moderní pomůcky, které umožní vyučovat fyziku atraktivně a názorně. Proto bychom rádi pořídili výukové sady, které umožní žákům experimentovat a porozumět jevům souvisejícím s elektřinou, optikou, magnetismem ad.