Upozorňujeme, že tento týden byly zahájeny práce související s obnovou pěšin v části lesoparku.

do 31. 3. bude probíhat kácení vybraných stromů (mj. z důvodu jejich špatného stavu, narušení kořenů). Úklid pokácených stromů a větví proběhne do 15. 4. Část větví bude (s vědomím hasičů) spálena. 

Na tuto fázi naváže úprava jednotlivých cest. O chystaných úpravách jsme informovali v únorovém Kamelotu na straně č. 5. 

Konkrétní dny kácení nejsou specifikovány, práce mohou probíhat i o víkendech. Místo kácení je zabezpečeno páskami a při samotném kácení ho hlídají zaměstnanci prováděcí firmy. Přesto prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu v lesoparku.

 

Přikládáme schematickou mapku s vyznačením oblasti, které se kácení a úpravy budou týkat.