Od roku 1997, kdy mnichovohradišťský a erzhausenský starosta oficiálně stvrdili svými podpisy vzájemné přátelství mezi českým městem a jeho jen o málo větším německým protějškem, letos uběhlo právě 20 let. Připomenout si úspěšná léta vzájemné inspirace se do Německa vypravila v polovině dubna početná delegace z Mnichova Hradiště.

Radnici tu zastupoval nejen starosta Ondřej Lochman a místostarosta Jiří Bína, ale také bývalý starosta Arnošt Vajzr, dále předsedkyně komise pro cestovní ruch Dana Lamačová, Aleš Rychlý z komise letopisecké, za gymnázium Lukáš Umáčený a za Jednotu bratrskou Petr Novák. Nejpočetnější zastoupení však měl dětský pěvecký sbor Zvonky.

Vedle přátelských setkání a rozmluv, které jsou vždy zdrojem vzájemné inspirace, navštívila delegace společně se starostou Reinerem Seiboldem erzhausenskou lesní školku, kde byla svědkem velikonočních tradic v akci (děti právě hledaly vajíčka a sladkosti, které v okolí ukryl velikonoční zajíček), prohlédla si nově postavenou školní budovu Hessenwaldschule, během jejíž návštěvy se Češi dozvěděli mnohé o systému vzdělávání v Německu, nebo se vypravila na výlet do Frankfurtu nad Mohanem. Jednota bratrská navázala spolupráci se zdejší evangelickou farností a vrcholem několikadenního programu byl koncert na počest kulatého výročí spolupráce.

Závěrečný večer však nepatřil jen Erzhausenu a Mnichovu Hradišti. Oslav se totiž účastnilo rovněž italské Figline e Incisa, které má jak Erzhausen, tak naše město taktéž za svého partnera. V rámci oslav mělo důležité místo, neboť spolupráce mezi ním a Erzhausenem trvá sice kratší dobu, ale jde také o pěkně kulaté výročí – deset let. A tak na podiu za nadšeného aplausu vystupovaly Zvonky z Hradiště, italští operní pěvci a jejich orchestr a mužský pěvecký sbor z Erzhausenu. V řadách diváků se tu a tam dokonce zaleskla slza dojetí.

Před samotným koncertem pokračování spolupráce starostové opět stvrdili svými podpisy a vyměnili si dary. Ty, které naši zástupci přivezli z Německa, si mohou zájemci prohlédnout při stoupání po schodech do městského divadla.

Na další česko-německé setkání dojde od 18. do 22. října, kdy přijede do Mnichova Hradiště zhruba 50 německých zástupců. V programu budou mimo jiné i dva koncerty pro veřejnost.