Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu se v Mnichově Hradišti těší každoročně velkému zájmu a nejinak tomu bylo i letos 1. prosince 2019. Nejprve Vánočními písněmi navodili adventní atmosféru kytaristé Mackie Messer Klezmer Band a poté na pódiu promluvili postupně kulturní referent Aleš Rychlý, starosta města Ondřej Lochman a mnichovohradišťský děkan Pavel Mach. Následovala pohádka O 12 měsíčkách v podání dětí z 2. ZŠ, po které celé náměstí odpočítalo rozsvícení vánočního stromu a také první adventní svíce v radničním okně. Adventní program na náměstí pokračuje ve čtvrtek 5. prosince Čertováním s mikulášskou nadílkou a v sobotu 7. prosince vánočním jarmarkem.