Muzejní noc 2018 je již minulostí, v podvečer pátku 25. května se s námi vydalo více než 400 účastníků po stopách skrytých míst našeho města. Probíhající oslavy 100. výročí naší republiky jsou jistě vhodnou příležitostí k jejich odtajnění. Z jiné perspektivy tak bylo možné poznat hned 5 známých objektů našeho města. ‚‚30 let chodím do divadla, ale o propojení jeviště sálu Klubu s divadelním jsem nevěděla ...‘‘ zaznělo v různých podobách za večer mnohokrát ... Tajemnou oponu mezi jevišti odkryli při svém krátkém představení členové folklórního souboru Furiant. Následné spatření nasvíceného hlediště městského divadla z protilehlého sálu Klubu byl pro mnohé jedinečný zážitek a překvapení. Jedinečné bylo zcela nepochybně i setkání 4 starostů našeho města  napříč staletími  u jednoho stolu, etně místa, kde k tomu došlo  v radničním vinném sklípku!  Společnou diskuzi vedl současný starosta města Ondřej Lochman spolu s bývalými starosty Aloisem Linkem, Josefem Ringem a Jindřichem Kvapilem, ztvárněných herci mladoboleslavského Divadýlka na dlani. Jen škoda, že nedorazil také pozvaný JUDr. Jan Antonín Herold! Seznámení se s krásou interiérů a historií fary umožnil a osobně se návštěvníkům věnoval farář Pavel Mach. Na rozloučenou byla pro každého připravena sklenička dobrého vína. O zvýšení, v tomto případě však adrenalinu v krvi, se zapříčinilo akčně pojaté odkrytí tajemství městské knihovny, v podobě dochovaného trezoru s pancéřovanými dveřmi s otočným mechanickým zámkem z doby, kdy v domě sídlila Občanská záložna. Návštěvníci se stali svědky loupežného přepadení a následného zjišťování vzniklých škod. Lupiči se o svůj lup podělili s přítomnými dětmi v podobě zlatých čokoládových mincí, které při útěku cestou poztráceli.

Jako páté místo letošní speciální Muzejní noci jsme zvolili  neogotickou hrobku na městském hřbitově , od roku 2012 kulturní památku České republiky. Formou komentovaného promítání historických fotografií jsme si představili historii této stavby a také jména všech, kteří zde našli svůj věčný odpočinek. Tedy příslušníků hned pěti rodin, 2 bývalých starostů našeho města, 6 příslušníků protifašistického odboje, včetně významného novináře, komunistického politika a mnichovohradišťského rodáka Jana Švermy.

Všem, kteří se na Muzejní noci podíleli, děkujeme za jejich čas a ochotu a Vám, kteří jste se za skrytými místy našeho města s námi vydali, za hojnou účast. Za fotografie děkujeme Tereze Šímové a fotografu Václavu Bacovskému.