V průběhu příprav strategického plánu jsme usilovali o co největší zapojení místní veřejnosti.

Setkání a debaty

8. 12. diskuzní fórum pro členy spolků a dalších organizací působících ve městě - Zpráva z diskuzního fóra se spolky a dalšími organizacemi

15. 12. diskuzní fórum se zástupci mládeže - již proběhlo - Zpráva z diskuzního fóra s mládeží

17. 12. setkání se seniory - již proběhlo - Zpráva ze setkání se seniory

16. 1. setkání s mladými rodinami (v rámci karnevalu) - tvorba pocitové mapy města - Zpráva z tvorby pocitové mapy

26. 1. setkání s podnikateliZpráva z diskuzního fóra s podnikateli

23. 2. velké veřejné setkání pro širokou veřejnost -  Zpráva z veřejného setkání

 

Dotazníkové šetření

V lednu 2016 jsme zjišťovali názory Hradišťáků na současnost i budoucnost města prostřednictvím ankety. Dotazník byl v tištěné verzi distribuovány do schránek, k dispozici byl i v elektronické on-line podobě. Na jeho vyplnění si našlo čas 394 lidí -  Zprava z dotazníkového šetření

 

Koordinační tým a pracovní skupiny

Na řízení přípravy strategického plánu se významně podílel koordinační tým, který odsouhlasoval postup a jednotlivé výstupy. Koordinační tým se sešel celkem sedmkrát.
Na návrhové části strategie pracovaly dvě pracovní skupiny, přičemž každá se sešla třikrát.
Seznam členů naleznete zde.