V úterý 26. 1. v 18 hodin se v KLUBu sešlo 30 místních podnikatelů zastupujících jak velké průmyslové podniky ve městě, tak drobné obchodníky a živnostníky. Jednalo se o první setkání tohoto typu a jeho cílem bylo představit plány vedení města, bavit se o možnostech vzájemné spolupráce, diskutovat o rozvoji města. A samozřejmě se seznámit a neformálně setkat. Pokud vás zajímá, jaká rizika a příležitosti viděli při pohledu do budoucnosti města účastníci setkání, přečtěte si výstupy z diskuze. Tak jako tomu bylo i u podobných setkání, které probíhala v prosinci a lednu, výstupy poslouží jako podklad při zpracovávání nového Strategického plánu města. Děkujeme všem za jejich čas i aktivní zapojení!