Rada města je výkonným orgánem města. Zasedá podle potřeby a její jednání je neveřejné. Členem je ze zákona starosta, místostarosta a radní, které volí zastupitelstvo. Jejich počet souvisí s počtem obyvatel města. Rada zabezpečuje hospodaření města v souladu s rozpočtem, připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva, projednává podněty a připomínky z řad občanů a také vydává nařízení města, kontroluje práci městského úřadu, rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a sama řeší záležitosti správy města a investic v rámci schváleného rozpočtu zastupitelstvem.

  • Mgr. Bína JiříBína Jiří, Mgr.
    Politické uskupení: ODS
    Tel: 326 776 602
    Mob: 724 206 974
     
  • Ing. Miroslav KolomazníkKolomazník Miroslav, Ing.
    Politické uskupení: ČSSD
    Mob: 606 943 832
     
  • Korych MiroslavKorych Miroslav
    Politické uskupení: ČSSD
    Mob: 603 443 792
     
  • Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.Lochman Ondřej, Mgr. Ph.D.
    Politické uskupení: SNK Žijeme pro Hradiště
    Tel: 326 776 601
    Mob: 777 887 320
     
  • Ing. Jan MarešMareš Jan, Ing.
    Politické uskupení: SNK Žijeme pro Hradiště
    Mob: 774 665 190
     
  • Bc. Otáhalová HanaOtáhalová Hana, Bc.
    Politické uskupení: SNK Žijeme pro Hradiště
     
  • Ing. Podzimková JanaPodzimková Jana, Ing.
    Politické uskupení: SNK Žijeme pro Hradiště
    Mob: 777 172 150
     

Dne 30.9.2015 rezignoval Ing. Josef Luka (ČSSD) na funkci člena RM, novým členem RM byl zvolen ZM dne 2.11.2015 Miroslav Korych (ČSSD).