Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů:

http://mnichovohradiste.mladaboleslav.obec.cz/registroznameni

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí tajemník MěÚ. Uživatelské jméno a heslo k přístupu do registru se vydává po vyplnění a ověření žádosti (§ 13, odst. 5 zákona).