Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a nová komunikace v Akátové ulici.

Harmonogram/etapizace

2013 až 2015 projektová a inženýrská příprava

2016 realizace inženýrských sítí a přípojek

2018 zahájení realizace komunikace

2019 dokončení realizace komunikace (předpoklad)