O projektu rozšíření MŠ Jaselská jsme už informovali. Na projekt se podařilo získat dotaci ve výši zhruba 14,4 milionů korun z programu IROP a přes léto už byla ukončena jeho první část – rekonstrukce kuchyně. Druhá část, výstavba nového pavilonu, se posouvá na rok 2018. Posun zahájení stavby oproti původně zamýšlenému harmonogramu je zapříčiněn náročnými schvalovacími procesy poskytovatele dotace. Hlavní je však to, že od 1. září 2018 by měl pavilon už být hotový a měl by sloužit dětem.