Při pohledu na volební programy všech politických stran v podzimních volbách najdete několik společných témat. Mezi jedno z nich patřilo téma zkvalitnění práce městské police. Na přelomu roku se rada města začala zabývat koncepcí pro zkvalitnění práce městské policie. Na tomto základě byly uloženy náčelníkovi F. Ramešovi úkoly, jejichž plnění v červnu rada přijala s výhradami. Intenzivní a často napjatá diskuze o jednotlivých činnostech probíhala i v komisi pro bezpečnost a dopravu.

Se závěrem července se rozhodl ukončit spolupráci s městem náčelník městské policie F. Rameš. Personální změna byla projednána radou města 3. srpna a bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na nového náčelníka městských policistů. Rada města oceňuje dlouholetou práci pana Rameše pro město a přeje mu hodně úspěchů v dalším profesním i osobním směřování. Rada města také vnímá změnu vedoucí pozice jako příležitost pro další zkvalitňování práce městské policie a nastavení nové koncepce pro její práci.

Výběrové řízení na pozici náčelníka je již zveřejněno (viz odkaz níže) a o výsledku rozhodne sedmičlenná komise, aby výsledek výběrového řízení nemohl být zpochybněn. Rada města osloví k účasti ve výběrové komisi zástupce Policie ČR, náčelníka městské policie z podobně velkého města, zástupce komise pro dopravu a bezpečnost a také zastupitele z opozice i koalice.

Popis pozice naleznete zde: Výběrové řízení - náčelník Městské policie  

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta