KLUB Mn.Hradiště  s.r.o. je kulturní organizací města Mnichova Hradiště. Zajištuje provoz městského kina, divadla, informačního centra, sálu a ostatních prostor KLUBu. Na pozici budoucího ředitele /ředitelky těchto kulturních zařízení města hledáme osobu, která připraví a zrealizuje transformaci současné agendy KLUBu Mn.Hradiště s.r.o. do nové příspěvkové organizace případně  neziskové organizace města. Hledáme manažera/manažerku kultury, který/-á komplexně a kreativně  uchopí kulturní a komunitní život v Mnichově  Hradišti.

Lhůta pro doručení přihlášky: 04.02.2015, do 12:00 hodin.

Informace k výběrovému řízení