Poslední horké dny přinášejí obtíže mnohým z nás. O mnoho více starostí mají ale hasiči. Za poslední dva týdny vyjížděli k požárům téměř denně. Mezi největší patřil požár u Branžeže. K zásahům jezdí kromě profesionálních hasičů ZHS také Jednotka požární ochrany města Mnichova Hradiště (JPO3).

Stejná jednotka se na pokyny vedení města stará o to, aby v horkých dnech byly alespoň hlavní ulice našeho města trochu příjemnější, a ulice kropí vodou. Za vedení města bych chtěl tímto naší jednotce poděkovat za úspěšný boj s požáry a za chlazení komunikací. Občany bych chtěl také požádat, aby hasičům pomáhali tím, že se budou chovat zodpovědně a dodržovat pravidla pro období déletrvajícího sucha vyhlášené hejtmanem středočeského kraje, děkuji.

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta