Série výjezdních zasedání vedení města do místních částí pokračovala tuto středu 10. června cestou za osadním výborem v Dnebohu. Vedení města během několika týdnů navštíví všechny místní části Mnichova Hradiště. 

Za osadní výbor se zúčastnili pánové Šťastný, Rylich a Charvát, za vedení města starosta, místostarosta a radní Kolomazník, za městský úřad byli přítomni pánové Král, Krůfa a pan Dvořáček za ty, kteří mají na starosti úpravy zeleně.