Vážení spoluobčané,
blíží se konec zimního období, a tak, jak sníh postupně odtává, objevují se následky nezodpovědného chování některých našich občanů. Psí výkaly se z chodníků a veřejných prostranství daří postupně odklízet. Bohužel se objevují odhozené odpadky na procházkových trasách v okolí města. Poděkování patří těm, kteří při procházkách se svými čtyřnohými přáteli nosí v kapse igelitový sáček nebo obdobnou pomůcku a výkaly uklízí, a všem, kteří k ukládání odpadu využívají sběrný dvůr. Bohužel ti nezodpovědní nám díky psím výkalům znepříjemňují pohyb po městě a odhazováním odpadu v okolí města, někdy i přímo ve městě, zhoršují podmínky pro život v našem městě a hyzdí i jeho okolí. S příchodem teplejšího počasí se bude venku pohybovat stále více dětí a psí výkaly na hřištích, pískovištích, chodnících atd. nevypadají vůbec lákavě a mohou způsobovat i přenášení chorob. Chodím také na procházky s naší dobrmankou, a proto vím, že není problém tyto exkrementy uklidit. Odpadem pohozeným v okolí města nemám na mysli modré pytle podél hlavních komunikací, ale místa, o kterých ví nebo si k nim cestu najde jen občan znalý místních poměrů. Ve většině případů je cesta na takové místo daleko složitější než do sběrného dvora.