Poslední dvě sousedská setkání s občany místních částí Mnichova Hradiště proběhla po prázdninové pauze v pátek 22. a v sobotu 23. září v Dnebohu, resp. v Hoškovicích. Oproti neformálnímu charakteru všech předchozích besed se poslední setkání  v Hoškovicích neslo ve slavnostním duchu. Otevírala se místní „Hasičárna“ zrekonstruovaná v letošním roce. Nechybělo přestřižení pásky, ani proslov a slavnostní přípitek hlavních aktérů nebo taneční vystoupení folklórního sboru Pozdní sběr z Bakova nad Jizerou. Historická hasičská stříkačka Daimler Benz mnichovohradišťských hasičů zde sice už nezaparkuje, vzniklo ale reprezentativní a útulné místo setkávání místních i přespolních.

Starosta Ondřej Lochman občany vesnic příslušejících k Mnichovu Hradišti během všech setkání seznámil s uskutečněnými, probíhajícími i plánovanými investicemi města. K dispozici byl seznam konkrétních úkolů v místní části nebo informace o osadním výboru a možnostech komunikace se samosprávou města. Občané se mohli starosty a místostarosty, zástupce městské policie a městského úřadu ptát na věci, které je pálí. Kdo chtěl, mohl pokračovalo v diskuzi u piva či limonády až do večerních hodin.

Sousedská setkání proběhla od května do září ve všech devíti místních částech, které mají svůj osadní výbor. Organizace byla na bedrech místních. Město poskytlo techniku nebo jiné vybavení, příspěvek na občerstvení a pomohlo s propagací. Většina setkání se nesla v přátelském duchu, i když nechyběly ani otázky na tělo. Nejvíce se starosta zapotil při diskuzi ve své domovské Veselé. Ohlasy na sousedská setkání byly pozitivní a starosta se už během nich nechal slyšet, že jde o nově založenou tradici.

Mnichovo Hradiště má celkem dvanáct místních částí, deset z nich má venkovský charakter a jsou odděleny od zástavby města (Dneboh, Dobrá Voda, Hoškovice, Hradec, Kruhy, Lhotice, Olšina, Podolí, Sychrov, Veselá). Kromě Hradce, který má jen 12 stálých obyvatel, je v každé z těchto vesnic zastupitelstvem města jmenován i osadní výbor. Osadní výbory ve spolupráci se samosprávou města řeší průběžně konkrétní úkoly, dávají podněty a upozorňují na nedostatky. Na přelomu září a října navíc probíhá společné plánování priorit pro rozpočet města na další rok, kterého se účastní zástupci osadních výborů a města. Práce osadního výboru je dobrovolná a všem, kteří se na ní podílí, tak patří velký dík. Více informací o osadních výborech včetně kontaktů na jejich předsedy najdete na webu města v sekci Osadní výbory.