Vážení spoluobčané, blíží se konec zimního období a před námi je ta příjemnější část roku se sluníčkem a teplem. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 25.2.2013 schválilo rozpočet města pro rok 2013. Jak jsem se zmiňoval již na začátku roku,  dosavadní vývoj neukazuje, že by rok 2013 měl být ekonomicky lepší než rok předchozí. Mandatorní výdaje, tj. zdravotnictví, školství, dopravní obslužnost atd., jsme povinni bezpodmínečně uhradit a na běžnou údržbu a investice můžeme vynaložit pouze prostředky, které máme k dispozici. Všechny požadavky na opravy, běžnou údržbu a investice byly v přípravném řízení projednány. Několikanásobně převyšují možnosti našeho rozpočtu. Proto byla nutná redukce těchto požadavků a do rozpočtu byly zařazeny jen ty nejnutnější.

Důležitou částí rozpočtu je také podpora sportovních, společenských a zájmových organizací ve městě. Přes finanční problémy se snažíme tuto podporu udržet ve stejné výši jako v letech minulých. Činnost těchto organizací umožňuje využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Pro zvýšení zájmu o filmovou tvorbu a výraznější využití budovy kina rozhodlo zastupitelstvo o modernizaci a digitalizaci kina. Nová filmová produkce jde do distribuce pouze v digitální podobě a staré technologie postupně zanikají.