Město Mnichovo Hradiště oznamuje, že dne 22.12.2015 zveřejnilo na svých internetových stránkách dotační program pro poskytování dotací v těchto oblastech:

  • a) sportovní aktivity a tělovýchova (především - opravy a zhodnocení majetku sportovních organizací a nákup sportovního vybavení, zabezpečení sportovních činností a provozu sportovních organizací, pořádání sportovních pobytových kurzů, soustředění, tréninků apod. v tuzemsku i zahraničí, zapojování dětí a mládeže do sportu a tělovýchovných aktivit a související osvěta, pořádání sportovních soutěží a sportovní reprezentace města)
  • b) kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic (především - zabezpečení činnosti a provozu zájmových organizací a spolků, pořádání kulturně-společenských akcí pro veřejnost, obnova, udržování a rozvoj místních tradic, zkvalitňování života na venkově a zlepšování služeb v místních částech, péče o přírodu a krajinu, okrašlovací a místopisné aktivity, propagace regionu)
  • c) volnočasové a vzdělávací aktivity dětí, mládeže, seniorů a dalších cílových skupin (především - opravy a zhodnocení majetku organizací zaměřujících se na aktivní trávení volného času dětí, mládeže a seniorů a nákup příslušného vybavení, zabezpečení činnosti a provozu mládežnických organizací, pořádání volnočasových a vzdělávacích akcí, rozvoj dobrovolnictví a propagace regionu, prevence kriminality, protidrogová prevence)

První výzva 2016: podávání žádostí na provoz, investice a jednorázové akce.

Termín podávání žádostí: 31. ledna 2016

Způsob podávání žádostí: písemně na podatelnu městského úřadu nebo prostřednictvím datové schránky města 8ztb4jw

Odpovědi na často kladené dotazy

Přílohy

Formuláře

Vzory pro žadatele, jak mají žádosti vyplňovat