Vážení občané, dovolte mi, abych Vám v této nově zřízené rubrice našich webových stránek popřál klidné a spokojené prožití vánočních a novoročních svátků. Do příštího roku Vám přeji hodně zdraví, ať se plní Vaše představy a plány a ať se Vám příjemně žije v našem městě.
Městu bych přál, aby spolupráce koalice a opozice při jednáních zastupitelstva města i mimo něj byla konstruktivní, aby nevznikaly zbytečné třecí plochy a abychom všichni naplňovali slib, který jsme jako zastupitelé na ustavujícím zasedání složili.

Počínaje lednem roku 2011, bych se s Vámi rád v závěru každého měsíce v této rubrice podělil o novinky z radnice a krátce Vás informoval o tom, co se v daném měsíci ve městě událo. Přeji hezký závěr roku 2010.