Ředitel školy v Sokolovské ulici podal dne 3.1.2011 rezignaci na pracovní místo ředitele školy a současně s tím požádal o ukončení činnosti ve školství k 31.1.2011. Původní dohoda byla, že ukončení oznámí půl roku předem a dokončí školní rok. Na jednání předsedů politických klubů Zastupitelstva města byla tato informace předložena a projednávala se i možná varianta obě základní školy sloučit pod jedno vedení. Tento návrh byl pouze nezávazně projednáván, ale nebylo přijato žádné rozhodnutí. Takové rozhodnutí přísluší pouze Zastupitelstvu města. Program rozvoje města, který byl schválen v roce 2009, ukládá zpracovat Koncepci rozvoje školství. Další rozvoj školství tedy bude posuzován až na základě výsledků zpracované koncepce Zastupitelstvem města.

Všechny ostatní informace o stěhování školy, navyšování počtů žáků ve třídě, ztráty zaměstnání, ztráty dotace z EU atd. jsou nepodložené a vedly pouze k dezinformaci občanů.

Rada města na svém jednání dne 31.1.2011 přijala usnesení, kterým se ukládá vyhlásit výběrové řízení na pracovní místo ředitele Základní školy v Sokolovské ulici 254. Nástup nového ředitele se předpokládá k 1.7.2011. Tím by měl dostatek času pro přípravu školního roku 2011/2012. Koncepce rozvoje školství v našem městě se bude průběžně připravovat a bude dostatek času pro její kvalitní zpracování.