Od října loňského roku probíhalo v Mnichově Hradišti strategické plánování s cílem vytvořit střednědobý dokument, který bude definovat, jak by se město mělo v následujících deseti letech rozvíjet, jakých výhod může využít i na co si dát při dalším rozvoji pozor. V rámci přípravy plánu probíhal sběr informací o městě a analýzy (debaty, diskuze, dotazníková šetření). Na tuto část navázala činnost pracovních skupin, které rozpracovávaly návrhovou část – tzn. cíle a opatření, jejichž realizace by měla vést k naplnění vize rozvoje města.

V současné době je připravena pracovní verze Strategického plánu. Finální verze bude předložena ke schválení zastupitelstvu v září. Pracovní verze je ke stažení na tomto odkaze. K dispozici je i stručnější dokument, který obsahuje tabulku priorit, cílů a opatření. Další podrobnosti k tvorbě strategického plánu naleznete na www.mnhradiste.cz/budoucnost.

Pracovní verzi překládáme k připomínkám všem, kteří mají zájem do tvorby strategického plánu  ještě vstoupit. S připomínkami či dotazy se můžete obracet na projektovou manažerku Martině Kulíkové (martina.kulikova@mnhradiste.cz, tel. 326 776 618), a to do 28. 8. 2016.