Z důvodu školení všech zaměstnanců města bude budova městského úřadu

uzavřena pro veřejnost ve čtvrtek 30.11.2017 od 10,30 hodin.

Provoz bude obnoven v pátek 1. prosince v 8 hodin ráno. Děkujeme za pochopení !