Odbor Výstavby a životního prostředí Vám přináší čtvrté číslo čtvrtletníku Zpravodaj VŽP ročník 2007.