Kalendář akcí

Akce na Mnichovohradišťsku

 • Út 20.02. Autobusem do bazénu v Mladé Boleslavi

  Cena jízdenky: zdarma

  Cena vstupenky (1,5 hod.):
  zóna 1: plavecký bazén … 75 Kč (základní)/ 55 Kč (snížené)
  zóna 2: rekreační + plav. bazén … 95 Kč/ 75 Kč
  zóna 3: wellness … 120 Kč/ 75 Kč
  zóna 4: wellness + rekr. + plav. bazén … 160 Kč/ 110 Kč

  účastníci získají 10% slevu z ceníkového vstupného

  podrobný ceník na http://www.bazenmb.cz/cenik/


  kde: Městský bazén Mladá Boleslav
 • St 21.02. Špindl

  100 Kč

  Týden na horách přináší zábavu, odpočinek i milostná dobrodružství!


  kde: Kino Mnichovo Hradiště
 • Čt 22.02. Tři billboardy kousek za Ebbingem

  100 Kč (české titulky)

  Pomalé policejní vyšetřování vraždy a zoufalství rozzuřené matky vede ke střetu mezi nimi.


  kde: Kino Mnichovo Hradiště
 • 23.02. Čertoviny

  110/90 Kč (děti do 15 let)

  Nová pohádka Z. Trošky z pekla i ze světa lidí!


  kde: Kino Mnichovo Hradiště
 • So 24.02. Věčně tvá nevěrná

  130 Kč

  Režisér M. Cieslar přichází po úspěšném Špindlu s další novou komedií!


  kde: Kino Mnichovo Hradiště
 • Ne 25.02. Dukátová skála

  110 Kč

  Prázdninové dobrodružství party dětí na místním hradě při hledání hradního pokladu.


  kde: Kino Mnichovo Hradiště
 • St 28.02. Kvarteto

  60/50 Kč (senioři)

  Čtveřici muzikantů tvoří naprosto rozdílní lidé, ale přesto je kapela jejich druhá rodina.


  kde: Kino Mnichovo Hradiště
 • St 28.02. Akta Pentagon: Skrytá válka

  110 Kč (české titulky)

  Film S. Spielberga z novinářského prostředí popisuje boj o zveřejnění tajné vládní zprávy o válce ve Vietnamu.


  kde: Kino Mnichovo Hradiště
 • Čt 01.03. Autobusem do bazénu v Mladé Boleslavi

  Cena jízdenky: zdarma

  Cena vstupenky (1,5 hod.):
  zóna 1: plavecký bazén … 75 Kč (základní)/ 55 Kč (snížené)
  zóna 2: rekreační + plav. bazén … 95 Kč/ 75 Kč
  zóna 3: wellness … 120 Kč/ 75 Kč
  zóna 4: wellness + rekr. + plav. bazén … 160 Kč/ 110 Kč

  účastníci získají 10% slevu z ceníkového vstupného

  podrobný ceník na http://www.bazenmb.cz/cenik/


  kde: Městský bazén Mladá Boleslav
 • Čt 01.03. Špindl

  100 Kč

  Týden na horách přináší zábavu, odpočinek i milostná dobrodružství!


  kde: Kino Mnichovo Hradiště

Oddělení speciálních činností

Formuláře

Žádost o vyjádření k existenci sítí (e-UtilityReport)

Památková péče

Žádost o vydání závazného stanoviska
Žádost o vydání závazného stanoviska

Silniční hospodářství - silniční správní úřad

Žádost o povolení napojení nemovitosti (pozemku) na PK
Žádost o povolení napojení nemovitosti (pozemku) na PK

Žádost o povolení napojení pozemní komunikace na PK
Žádost o povolení napojení pozemní komunikace na PK

Žádost o stanovení dopravního značení
Žádost o stanovení dopravního značení

Žádost o povolení výjimky z místní úpravy provozu na PK
Žádost o povolení výjimky z místní úpravy provozu na PK

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy

Uložení sítí
Uložení sítí

Umístění zaříz., mater., kontejneru, lešení a povol. uzavírky
Umístění zaříz., mater., kontejneru, lešení a povol. uzavírky

Staveb. práce, sport., kultur., náboženských, zábavních akcí
Staveb. práce, sport., kultur., náboženských, zábavních akcí

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa
Zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

Uložení sítí
Uložení sítí

Umístění zaříz., mater., kontejneru, lešení a povol. uzavírky
Umístění zaříz., mater., kontejneru, lešení a povol. uzavírky

Staveb. práce, sport., kultur., náboženských, zábavních akcí
Staveb. práce, sport., kultur., náboženských, zábavních akcí

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa
Zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Silniční hospodářství - speciální stavební úřad

Formuláře Ministerstva pro místní rozvoj(žádost o stavební povolení, oznámení o užívání stavby, žádost o vydání kolaudačního souhlasu, ohlášení stavby)

Návrh na kolaudaci stavby (stavby povolené před 1.1.2007)

Návrh na kolaudaci stavby (stavby povolené před 1.1.2007)

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Žádost o udělení souhlasu

Žádost o vyjádření

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Oznámení o užívání stavby vodního díla

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Nikodemová Martina, Ing.

vedoucí oddělení SČ,
územní plánování, vyvlastnění
Tel: 326 776 741

radnice 2. patro, kancelář č.: 202

Vojtek Petr, Ing.

vodoprávní úřad
Tel: 326 776 742

radnice 2. patro, kancelář č.: 203

Macounová Lenka

vodoprávní úřad,
silniční správní úřad
Tel: 326 776 743

radnice 2. patro, kancelář č.: 203

Skupová Iva

silniční správní úřad
Tel: 326 776 744

radnice 2. patro, kancelář č.: 204

Zikmundová Lenka, Mgr.

památková péče
Tel: 326 776 745

radnice 2. patro, kancelář č.: 204

Termíny konzultací s architektem