Od 3. září 2015 jsou na úřední desce města zveřejněna dvě výběrová řízení na obsazení pozic vedoucích odborů městského úřadu. Jedná se o vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, druhým odborem je Odbor správních činností a živnostenský úřad.

Lhůta pro podání přihlášek se prodlužuje do pátku 9. října 2015, 10:00 hodin.

VŘ č. 4/15 - vedoucí odboru SVZ
VŘ č. 5/15 - vedoucí odboru SČŽÚ