Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.). Zintenzivňuje se VEŘEJNÁ SLUŽBA  a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací.

Informace z Úřadu práce ČR pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze, ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi od 1. 2. 2017 (VEŘEJNÉ SLUŽBĚ) naleznete uveřejněné na adrese : http://portal.mpsv.cz/soc/hn

Informace z Úřadu práce ČR pro organizace , které mají zájem stát se organizátory veřejné služby naleznete uveřejněné  na adrese : http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni