Systém EasyGo přinesl držitelům biometrických pasů starším 15ti let, kteří jsou občany členského státu EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, bezprostřední výhodu v podobě úspory času při přechodu vnějších hranic, kde jsou systémem v krátkém čase samoobslužně odbaveni. Současně byla zvýšena i míra bezpečnosti kontroly dokladu a jeho držitelů. Vlastní odbavení je velice efektivní, jednoduché a netrvá déle než 15 sekund. Systém nejprve ověří biometrický pas cestujícího na čtecím terminálu, který je umístěn u vstupu do samoobslužné brány, a to včetně oprávněnosti k užití systému. V případě, že doklad naplňuje veškeré požadavky, pokračuje proces odbavení cestujícího dalším krokem, který je biometrická verifikace. Fotografie uložená v čipu dokladu je porovnána s fotografií, která je aktuálně pořízena kamerou umístěnou ve výstupních dveřích brány, kde v případě pozitivního výsledku jsou výstupní dveře uvolněny a cestující může pohodlně pokračovat v cestě.

/data/soubory/2018/03-letak-e-gate.pdf