V návaznosti na vybudování dopravního terminálu v prostoru před vlakovým nádražím připravuje město úpravu parku v ulici Jana Švermy („parku u nádraží“). Park byl založen na začátku 30. let minulého století, kdy mu tehdejší zastupitelstvo dalo název Tyršův sad. Část zeleně byla už v průběhu předchozích let odstraněna z důvodů špatného stavu. Nyní bychom chtěli přikročit k úpravám, které se dotknou jak zeleně, tak cest i mobiliáře. Realizaci předpokládáme v roce 2020-2021 v závislosti na získaných finančních prostředcích.

Co úpravy parku přinesou? Zveme všechny zájemce na setkání, na kterém bude plánované zásahy představeny. Setkání se bude konat ve středu 19. 6. 2019 od 17 do 18 hodin ve Volnočasovém centru. Navrhované úpravy parku - předeším ty, které se týkají zeleně - představí autorka návrhu Ing. Lucie Pavlíčková z firmy Bušim s.r.o.