Počátkem října zmizely kontejnery na plasty a papír z Turnovské ulice – před nákupním střediskem MH centrum.

Neukázněnost některých okolních prodejců nás donutila tyto kontejnery přemístit. Nerespektovali upozornění Městské policie a zástupců města, že kontejnery na tříděný odpad jsou určeny pouze pro občany. Nádoby stále využívali, takže byly přeplněné a byl kolem nich nepořádek. Kontejnery byly přemístěny do Kolmé ulice za školní hřiště.