Vážení občané, Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, upozorňuje na poslední fázi povinné výměny řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

Řidičské průkazy uplynutím výše uvedené doby pro povinnou výměnu pozbývají platnosti. V případě, že řidičský průkaz nebude ve stanovené lhůtě vyměněn, prodlužuje se doba jeho platnosti o dobu potřebnou pro vydání nového řidičského průkazu (až 20 dnů ode dne podání žádosti o výměnu řidičského průkazu), avšak pouze za předpokladu, že žádost o výměnu řidičského průkazu byla podána ve lhůtě stanovené pro povinnou výměnu řidičského průkazu.