Do středy 31. srpna je možné podávat žádosti do Dotačního programu města a to na podporu jednorázových akcí.  Jedná se o poslední grantovou uzávěrku v tomto roce.

  • žádat můžete na jednorázové akce v oblastech: sportovní aktivity a tělovýchova; kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic; volnočasové a vzdělávací aktivity dětí, mládeže, seniorů a dalších cílových skupin
  • žádat může právnická či fyzická osoba provozující veřejně prospěšnou činnost na území Mnichova Hradiště
  • žádat můžete i v případě, že jste letos už podporu z programu dostali (na jendorázovu akci lze žádat až 3x ročně)

Podrobné podmínky a formulář pro podání žádosti naleznete zde: http://www.mnhradiste.cz/radnice/rozpocet/dotacni-program.  

Doporučujeme před podáním žádost konzultovat s Martinou Kulíkovou (martina.kulikova@mnhradiste.cz, tel. 326 776 618).