Upozorňujeme občany, že svozová firma Compaq nebude vyvážet popelnice, které nejsou označeny kontrolní známkou s názvem Město Mnichovo Hradiště pro týdenní svoz.

Pokud máte zakoupeny nové popelnice, je třeba si na Městském úřadu v Mnichově Hradišti, v přízemí č. dveří 8 vyzvednout novou známku.
O likvidaci staré popelnice přineste s sebou potvrzení ze sběrného dvora nebo zbytky seškrábané staré známky.