Bude-li se v letních měsících potřebovat svlažit, zajděte určitě k Jizeře – podmínky pro koupání se zde od loňského roku postupně vylepšují. Vše začalo vloni, kdy velká horka přivedla k břehům Jizery množství koupáníchtivých Hradišťáků. Zároveň se ale množily připomínky k tomu, jak prostory kolem řeky vypadají, a nápady na jejich vylepšení. Vedení města se proto hned po létě začalo domlouvat na úpravách se zástupci Povodí Labe a již na podzim byly strženy a prořezány břehy a odstraněny spadlé stromy.

V březnu letošního roku se konalo setkání s veřejností, na němž se plánovaly další úpravy. Přítomní se shodli, že by úpravy měly být jednoduché a v takovém duchu, aby nenarušily to, proč se sem chodí – možnost relaxovat v klidu a v přírodě. Větší zásahy a stavby nejsou možné i kvůli tomu, že se jedná o záplavové území. Na jaře se tak pokračovalo s terénními úpravami – část pláže byla vysypána pískem, byly upraveny vstupy do vody a na upravený břeh byla vyseta tráva. U cesty se objevily nové odpadkové koše. Nově prosekána byla také jižní část prostranství, kde vznikl vstup do vody pro psy. Věříme, že vytvořením oddělené „psí pláže“ se předejde případným konfliktům mezi pejskaři a těmi, kterým psi na pláži u vody vadí. „Psí pláž“ je od dalších prostranství oddělena panelovou cestou, která umožňuje hasičům přijet v případě potřeby pohodlně až k řece a čerpat vodu. Práce se nezastaví ani v letních měsících. Plánujeme postupnou výměnu už značně opotřebených laviček a stolů za nové, dobudováno bude také ohniště. Největší novinka přijde ale začátkem července, kdy se v Hradišti na týden usadí architektonický Ateliér MáMa se svými studenty z Fakulty architektury ČVUT. Pokud vás tedy mezi 11. a 16. červencem bude u řeky rušit bouchání kladívek a zvuk pily, předem se omlouváme – odměnou budou dřevěné schody a další prvky pro děti i dospělé, které studenti v rámci letní dílny vyrobí. Nápadů na úpravu a zvelebení prostranství u Jizery je hodně a počítáme s tím, že další rok budeme v úpravách zase pokračovat.