Z důvodu dlouhotrvajícího sucha varujeme občany před nebezpečím vzniku požárů. Upozorňujeme na přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů v lesoparku.