Vážení občané, z důvodu rekonstrukce prostor Městského úřadu Mnichovo Hradiště se od dnešního dne  22. října 2018 pracoviště registru silničních vozidel a registru řidičů dočasně nachází v náhradních prostorách budovy KLUBU Mnichovo Hradiště, v levé části prvního patra.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště (bývalá zemědělka), Mladá Boleslav, Jičínská 762, pořádá ve čtvrtek 25.10.2018 od 8 do 16 hodin den otevřených dveří.

 

Povinné očkování psů proti vzteklině se bude konat ve čtvrtek 25.10.2018 ve Dnebohu od 16:00 do 16:15 hodin, v Olšině od 16:30 do 16:45 hodin a na Sychrově od 17:45 do 18 hodin na obvyklých místech. Očkovací průkazy psů s sebou, cena za psa 100 Kč.

 

Město Mnichovo Hradiště a Klub Mnichovo Hradiště zvou všechny občany na oslavy Dne vzniku samostatného Československa v neděli 28. října. Ve 14:00 proběhne kladení květin u busty T. G. Masaryka ve Veselé, ve 14:30 kladení květin u hrobu legionáře Havelky na městském hřbitově, v 15:00 pak pietní akt v parku u nádraží. Následovat bude procházka spojená s odhalením pamětních tabulek dalších významných osobností města. Program slavnostního dne bude zakončen v 19:00 v městském divadle, koncertem Jaroslava Svěceného. Vstupenky na koncert jsou k prodeji v Klubu.