Hubálovské učiliště pořádá 13.října od 9.00 hod. „Den otevřených dveří“. Zájemci si mohou prohlédnout areál učiliště, uskuteční se soutěž týmů v závodě RC modelů a jiné soutěže. Občerstvení zajištěno.

 

Spolek Žijeme pro Hradiště zve všechny na letošní poslední bleší trhy, které se uskuteční v sobotu 13. října od 8 do 12 hodin ve farní zahradě.

 

Povinné očkování psů proti vzteklině se bude konat v pondělí 15.10.2018 ve Veselé od 17:00 do 17:15 hodin, ve Lhoticích od 17:30 do 17:45 hodin a v Dobré Vodě od 17:45 do 18 hodin na obvyklých místech. Očkovací průkazy psů s sebou, cena za psa 100 Kč.

 

Kruh přátel hudby uvede 18. října v 19 hodin, výjimečně v kostele sv. Jakuba, koncert saxofonisty Romana Fojtíčka, varhaníka Přemysla Kšicy a zpěvačky Virginie Walterová. Vstupenky zakoupíte v kanceláři divadla.