Vybudování vodovodu v Dobré Vodě a Lhoticích

 

Projekt, jehož příprava začala již před několika lety, pomůže vyřešit dlouhodobé problémy se zásobováním kvalitní pitnou vodou, které obyvatele těchto dvou místních částí města trápí. K vodovodu bude připojeno přes 50 domácností ve Lhoticích a téměř 30 domácností v Dobré Vodě.

 

Harmonogram/etapizace

 

Realizace stavby:

  • Zahájení a dokončení stavby: od 03/2017do 10/2017 (dle klimatických podmínek)
  • Projekční práce na přípojkách: od 03/2017 do 08/2017
  • Kolaudace vodovodu: 03/2018
  • Předpokládaný odběr vody z veřejného vodovodu: 04/2018

 

Kontaktní osoba

Ing. Miloš Krůfa

Místo

Dobrá Voda, Lhotice

Rozpočet a financování

Rozpočet: 13 762 233 Kč včetně DPH

Financování:

50 % nákladů z dotace z Ministerstva zemědělství, Program 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“

50 % nákladů z rozpočtu města 

Dodavatel

Roman Hrdlička

Vazba na strategický plán

Opatření: 7.1.1. Zajištění zásobování pitnou vodou ve vybraných místních částech

Zapojení veřejnosti

31. 1. 2017 - setkání s občany z Lhotic a Dobré Vody

Informace č. 1 ke stavbě vodovodu Dobrá Voda, Lhotice

17.03.2017 Odbor investic a komunálního hospodářství (IKH)

V souvislosti s možností zřízení vodovodní přípojky v rámci výše uvedené stavby sdělujeme vlastníkům nemovitostí v místních částech Dobrá Voda a Lhotice, uvažovaných pro připojení na veřejný vodovod, následující informace a... přečíst celé