Cílem projektu je obnova zeleně na části veřejných ploch v sidlišti v ulicích Jaselská a Čsl. armády.