Provedení oprav obrubníků a výměna dlažby chodníků v ulicích Na Výsluní, Polní a Na Průhonu