Investiční akce a projekty

Představujeme vám projekty, na kterých město aktuálně pracuje - ať už ve fázi realizace či přípravy. Naleznete zde i archiv těch, které byly ukončeny.

Město, stejně jako jakýkoliv jiný investor, musí u každé stavby projít kolečkem schvalování a povolování, což může měnit i plánovaný harmonogram projektů. Postup realizace souvisí i s termíny a podmínkami jednotlivých dotací, které u řady investičních akcí čerpáme.

Přehled projektů je tedy stále „živý“ - informace průběžně aktualizujeme podle aktuálního vývoje. Potřebujete-li více informací, obraťte se na pracovníky odboru Investic a komunálního hospodářství.

V realizaci

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště
Cílem projektu je podpořit zefektivnění výkonu veřejné správy na místní úrovni, zvýšení kvality jejího fungování a snížení administrativní zátěže jak pro občany, tak pro úředníky.Dílčími cíly projektu je...
Komunitní centrum Mírová
 Komunitní centrum bude multifunkční budova, která nabídne zázemí hned několika institucím, a pomůže tak řešit problém stávající dosluhující infrastruktury. V přízemí budovy se bude nacházet školní jídelna pro základní školu a...
Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti
 Předmětem projektu je stavba dopravních ploch terminálu veřejné dopravy (autobusy) v Mnichově Hradišti a úprava komunikace ul. Dvořákova včetně nástupišť s informačními sloupky a informační tabule vlakové dopravy, přístřešku,...
Zobrazit další akce a projekty

Připravované

Revitalizace Masarykova náměstí
Živé srdce města – místo, kde se můžeme scházet, pohodlně a bezpečně pohybovat, místo, které na nás působí hezky a příjemně, a navíc místo, které je smysluplně a prakticky navržené. Tak by mohlo vypadat centrum Mnichova...
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Pro zvýšení sběru separovaného odpadu zavede město Mnichovo Hradiště v rámci projektu  Dobrovolného svazku obcí EKOD tzv. door-to-door formu sběru. Záměrem je zavedení sběru papíru, plastů a bioodpadu přímo od rodinných domů....
Sídliště Jaselská - stavební úpravy uličních prostorů
Stavební úpravy ulic Jaselská, V Cestkách a Čsl. armády jsou vyvolány špatným stavebně technickým stavem komunikací, které jsou již na konci své životnosti, nevyhovujícím stavem z hlediska požadovaného dopravního režimu a dále...
Zobrazit další akce a projekty

Ukončené

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská
Cílem projektu školy bylo zmodernizovat čtyři odborné učebny (učebny přírodopisu, matematiky, fyziky + chemie a jazykovou učebnu) a dohnat tak skluz z minulých let, kdy se infrastruktura učeben a jejich vybavení...
Revitalizace zeleně ve Veselé
Projekt řeší nevyhovující zdravotní stav a druhové složení stávajících dřevin v několika lokalitách v místní části Veselá. Naplánované úpravy povedou ke konzervování kvalitního základu veřejné zeleně, odstraněna bude mladší,...
Rekonstrukce podlah v pavilonu MŠ Mírová
Cílem projektu je výměna podlahové konstrukce v šatně, kanceláři, na chodbě a v ložnici pavilonu MŠ Mírová. 
Zobrazit další akce a projekty