Aktuálně je k dispozici nové vydání Informačního listu města č. 01/2013.

V tomto vydání se mimo jiné dozvíte jak se sestavoval rozpočet města na rok 2013. Představí se vám služby Diecézní charity Litoměřice a získáte informace o její činnosti v Mnichově Hradišti. Dále jsou zde zahrnuty informace o zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Mnichovo Hradiště a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovo Hradiště (projekt VIS). A nakonec nechybí ohlédnutí za divadelními premiérami OS DS Tyl (To byl teda Silvestr, Jezinky a bezinky). 

V tištěné podobě bude toto vydání k dostání v budově Městského úřadu Mnichovo Hradiště, v místních trafikách a v prodejnách COOP.

Informační list města 01/2013