Vážení spoluobčané,
velikonoční svátky jsme přivítali v uklizeném a kvetoucím městě a to spolu s hezkým počasím přispělo k dobré pohodě nejen občanů, ale i návštěvníků města.

S přicházejícím jarem láká sluníčko maminky s dětmi na pískoviště, více občanů i návštěvníků města se pohybuje v ulicích, a tak se v současné době nad rámec běžného úklidu provádí výměna písku v pískovištích, postřik chodníků, krajnic a veřejných ploch proti plevelům a čištění kanálových vpustí. Čištění vpustí je záležitost dlouhodobější, ve městě jich máme několik stovek. Snažíme se, abychom město udrželi čisté. Zahájili jsme také běžné opravy místních komunikací. Průjezdní komunikace ve Veselé, ul. 5. května, která je ve velmi špatném stavu, je ve správě SÚS MH. Jednáme s ní o provedení oprav.