V březnu proběhne pravidelné čištění místních komunikací. Prosíme řidiče, aby respektovali omezení parkování dle dopravního značení. V případě nerespektování dopravního značení bude stejně jako na podzim při čištění ulic využito odtahu vozidel a náklady za manipulaci s vozidlem budou řidiči vyměřeny k úhradě. Rozpis čištění dle jednotlivých ulic je k dispozici v přiloženém harmonogramu.

Harmonogram 2017