NPÚ - Státní zámek Mnichovo Hradiště

Počátky výstavby zámeckého areálu v Mnichově Hradišti jsou spjaty se jménem významného českého šlechtice, jednoho z vůdců stavovského povstání, Václava Budovce z Budova. Ten se stal majitelem hradišťského panství v roce 1602 a vybudoval zde renesanční zámek (některé prameny uvádějí, že na místě bývalé gotické tvrze, jiné výskyt tvrze popírají). Byla to dvoukřídlá jednopatrová stavba s obytným podkrovím. Svého majitele dodnes připomíná pamětní deska z červeného mramoru s aliančními znaky Václava Budovce a jeho ženy Anny z Vartemberka.

V roce 1623 koupil konfiskované panství včetně zámku Albrecht z Valdštejna, budoucí generalisimus císařských vojsk. Velmi brzy, v roce 1627, je však prodal svému příbuznému Maxmiliánovi z Valdštejna. V majetku rodu Valdštejnů pak zámek zůstal dalších více než tři sta let.

V roce 1675 se majitelem panství stal Arnošt Josef z Valdštejna, který založil kapucínský klášter a započal s rozsáhlou přestavbou zámku. Výsledkem přestavby byla barokní podoba areálu, která se až na několik nepodstatných změn dochovala dodnes. Arnošt Josef z Valdštejna uzavřel smlouvu s pražským stavitelem Markem Antoniem Canevallem, stavební práce byly zahájeny v roce 1696. V 1.etapě v letech 1696-97 byl zmodernizován Budovcův renesanční zámek ve tvaru písmene L, ke kterému bylo přistavěno 2.patro, v roce 1699 počala 2.etapa, ve které bylo vybudováno zcela nové zrcadlově napojené křídlo zámku se středovou hodinovou věží. Půdorys zámku tak byl doplněn do tvaru písmene U. Po roce 1700 se začalo se stavbou koníren, saly terreny, oranžérií, jízdárny, kočárovny a kašen s vodotrysky v zahradě zámku.

Od roku 1702 se na stavbě významně podílel stavitel Mikuláš Raimondi, který působil jako štukatér a polír. Po odchodu Marca Antonia Canevalleho v roce 1704 se ujal dalšího vedení a projektování stavby.

Celý areál ve své monumentální barokní podobě byl dokončen v roce 1712. Později došlo pouze k menším stavebním úpravám či opravám a výzdobě interiérů.

V současné době je státní zámek ve správě Národního památkového ústavu středních Čech. Svým návštěvníkům nabízí 3 prohlídkové okruhy. První okruh představuje původní dobové interiéry rodu Valdštejnů s kabinetní obrazárnou, sbírkovými pokoji delfské fajáns, orientálního a míšeňského porcelánu a valdštejnskou knihovnou z Duchova, spravovanou v 18.století G.Cassanovou. Druhý okruh seznamuje s historií kompletně dochovaného zámeckého divadla, vestavěného do hlavního barokního tanečního sálu zámecké budovy při příležitosti setkání hlav států Svaté aliance v roce 1833. Třetí okruh zpřístupňuje kostel Tří králů a kapli sv. Anny s lapidáriem barokních soch.