Je to již možná dvě desetiletí zpátky, kdy jsem při svých prvních toulkách v Německu narazil na lavičku se štítkem, na němž bylo nějaké jméno. Ať už jednotlivce, rodiny či spolku. Takové lavičky jsem potkával i nadále, procházeje různé kouty a různé spolkové země našich západních sousedů. Dlužno podotknout, že snad na každém místě s pěkným výhledem bylo posezení. Kolikrát jsem na to zavzpomínal, toulaje se naší krajinou, aniž bych v přírodě narazil byť jen na jedinou lavičku. Ano, světlou výjimkou jsou přístřešky s posezením, jež budují Lesy ČR, a několik málo míst, kde za zřízením laviček stojí místní spolky. A jak vypadá situace v okolí Mnichova Hradiště?

Máme kolem sebe nádhernou krajinu, Příhrazské skály s vrchem Mužský, na severním obzoru Ještědskokozákovský hřbet, za nímž vykukuje panorama Jizerských hor a Krkonoš. Na západě se pak nad rovinu vypínají sopečné vrcholky Ralska či Bezdězu. Je zde spousta míst, která na tyto scenérie nabízejí krásný výhled. Ale jen zřídka si můžete sednout, na chvilku si odpočinout, dopřát si svačinu či jen se zaposlouchat do blízkých zvuků přírody a sledovat dálky před sebou. Jsem tedy moc rád, že díky aktivitě mnichovohradišťského Klubu českých turistů a Jednoty bratrské Mnichovo Hradiště se rozbíhá projekt, který si klade za cíl do okolí našeho města lavičky umístit. Samozřejmě náklady na výrobu i následnou péči neumožňují ani jednomu subjektu pořídit větší množství laviček na vlastní náklady. Tak jsme se rozhodli jít cestou běžnou na západ od nás, tedy nabídnout lavičky k adopci. Tím se dostávám k jádru tohoto článku: pokud se i vám líbí myšlenka umístění laviček do krajiny kolem nás, můžete se stát jejím patronem. I vám bude umístěn na lavičku štítek s vaším jménem, jménem rodiny, názvem vašeho spolku či firmy.

Během dubna se objeví první dvě lavičky v přírodě, ta Klubu českých turistů už stojí u zelené turistické značky vedoucí na Káčov a druhá, Jednoty bratrské, bude umístěna na cestě z Dobré Vody k horním přestavlckým rybníkům. Právě truhlářský kroužek Jednoty bratrské pod vedením manželů Novákových bude lavičky vyrábět a další tři roky se starat o jejich údržbu. Štítek se jménem patrona, který uhradí náklady na výrobu a údržbu, pak dodá ze své 3D tiskárny zcela nezištně Pavel Rak z Kláštera Hradiště nad Jizerou. Cena jedné lavičky je šest tisíc Kč. Všem lidem, kteří se doposud této výzvy chopili, moc děkuji a ty, kdo by se chtěli do akce zapojit, odkazuji na webové stránky www.jbmh.cz/lavicky.html, kde se dozvíte více, včetně vybraných míst, které jsme pro umístění laviček vytipovali. Samozřejmě můžete přijít i s vlastním místem, blízkým svému srdci, jen musí být vždy vyřešeny majetkoprávní záležitosti a majitel pozemku musí s umístěním lavičky souhlasit.

Na závěr doufám, že pořídíme-li si takto lavičky sami, budeme se o ně i ohleduplně starat, stejně jako o jejich okolí. Vše, co si člověk k místu posezení přinese, si určitě zvládne i odnést. Jen tak si užijeme hezké prostředí v sepětí s okolní přírodou.

Lukáš Umáčený