V územním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mnichovo Hradiště

Chránenou krajinnou oblast spravuje Správa CHKO Český ráj v Turnově.

Přírodní rezervace a přírodní památky po zrušení okresních úřadů od 1.1.2003 spravuje Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.

S využitím podkladů Městského úřadu Mnichovo Hradiště - oddělení životního prostředí, plánů péče pro zvláště chráněná území, ornitologického průzkumu z roku 2000 zpracovala Ludmila Fejfarová.

Děkujeme za poskytnutí některých fotografií, jejichž autory jsou: