Uzavíráme další parkoviště, která byla i přes vyhlášený nouzový stav a omezený volný pohyb osob plná. Včetně parkoviště pod Valečovem, které uzavřela Boseň, se jedná o tato parkoviště:

⛔ pod Drábskými světničkami
⛔ ve Dneboze
⛔ na Olšině
⛔ u Jizery

Děkujeme, že respektujete vládní nařízení a zákazy parkingu na určených místech. Pokud to není nezbytně nutné, nevycházejte z domu a zůstaňte v co nejmenším bezprostředním kontaktu s ostatními.

Dodržování zákazů bude kontrolovat Policie ČR a Městská policie Mnichovo Hradiště.