Dostal jsem od našeho pana jednatele za úkol napsat nějaký pozitivní článek za infocentrum... A ačkoliv bych slovo “pozitivní“ v kontextu dnešní doby moc nepoužíval, tak se zkusím na letošní rok dívat jen pozitivně v tom dobrém slova smyslu.

Když se vrátím o rok zpět, tak prosinec 2019 byl pro íčko nevídaný. Zahájení předprodeje vstupenek do divadla na jarní sezónu přinesl během 15 dnů návštěvnost stejnou jako červencových 31 dnů. V té době samozřejmě ještě nikdo netušil, že už za 3 měsíce dostane kultura i cestovní ruch pořádně na frak. Cestovní ruch se však po znovuotevření íčka v květnu rychle vzpamatoval. Návštěvnost v letní sezóně byla sice o 20 % slabší v porovnání s rekordním loňským rokem, ale tržby za suvenýry vzrostly o 10 %. Dle dostupných dat byla sezóna úspěšná i pro další subjekty v cestovním ruchu. Návštěvnost památek a obsazenost ubytovacích kapacit v kraji byla na mimořádných hodnotách.

I přes letošní pozastavení investic se nám podařilo získat dotaci od Středočeského kraje na nákup interaktivní dotykové televize, jejíž interaktivní i pasivní prvky chceme plně využívat pro místní občany i turisty. Televizi jste si u nás moc prohlédnout nestihli, jelikož jsme ji získali krátce předtím, než jsme byli nuceni provoz íčka od 22. října přerušit.

Tolik ve stručnosti k ohlédnutí za letošním rokem. Za infocentrum vám přeji klidné Vánoce, hlavně pevné zdraví a příští rok… snad ani nemusí být úspěšný. Úplně by stačilo, aby byl “normální“ jako roky před Covidem.

Těším se opět brzy na viděnou u přepážky infocentra.

Tomáš Hejdrych
pracovník MIC Mnichovo Hradiště